Visie elementairzwemmen

De Deurnese Zwemvereniging Triton '62 heeft kwaliteit en veiligheid van het leszwemmen hoog in haar vaandel staan. Naast deze twee aspecten, die gericht zijn op onze interne organisatie, stellen we in het leertraject het kind centraal.

Het beleven van zwemplezier is het allerbelangrijkste voor iedereen.

Dit geldt in eerste instantie natuurlijk voor het kind, maar ook voor de leerkracht en ouders. DZT'62 werkt met een groot aantal gediplomeerde vrijwilligers die ervoor zorgen dat de verschillende zwemslagen via een lessenplan goed worden aangeleerd om zo naar het eindresultaat, een zwemdiploma, toe te werken.

De onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:

Uw kind heeft meer leermomenten wanneer er plezier is tijdens een les. Uiteraard gaat dit plezier hand in hand met de veiligheid in het water. Van groot belang hierbij is dat kinderen moeten kunnen vertrouwen op de leerkrachten. Spelenderwijs laten we kinderen leren, waarbij een beroep wordt gedaan op de motorische ontwikkeling en het vermogen om informatie om te zetten in zwemvaardigheden.

Via spel proberen wij kinderen te laten leren, hen te laten ervaren wat er met je lichaam gebeurt als je in het water bent. Je kunt onder water, boven water, weerstand ervaren en bovendien wordt er een beroep gedaan op je evenwicht. Dit houdt in dat we werken in kleine stapjes van kort naar lang, van makkelijk naar moeilijk en van globaal naar precies.

We leggen hierbij de nadruk op wat kinderen wel kunnen en geven via deze positieve benadering kinderen meer zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen van het kind speelt een grote rol om bijvoorbeeld de bodem los te laten, te kunnen drijven of onder water te bewegen.

Wij willen dit bereiken door het creƫren van een goede en veilige sfeer voor kinderen waarin zij zich op hun gemak voelen. Onze lesgevers zijn dichtbij de kinderen, op de rand van het zwembad, maar ook in het water samen met de kinderen.

Bij DZT'62 gebruiken we geen drijfmiddelen om de zwemslagen aan te leren. We starten met watergewend maken en drijven. De kinderen leren zo op een natuurlijke wijze zwemmen, door te voelen wat water met je doet en wat je zelf in het water kunt doen. Wel gebruiken we drijfmiddelen als hulpmiddel in de zwemles (plankjes, flexibeams, matten en ballen).

Het behalen van een zwemdiploma zien wij niet als directe doel maar als bevestiging van het zwemniveau op een bepaald moment. Het belangrijkste is dat een kind zich kan redden wanneer het onverwachts in het water valt. Het doel is om de kinderen watervrij en zwemvaardig te maken en ze een leuke lestijd te geven met vooral ook veel zwemplezier. Het fysieke resultaat is dan het behaalde zwemdiploma.

Het behalen van het A-B- C- diploma is gericht op het bieden van veiligheid. Na het behalen van het C diploma is een kind er klaar voor om in de meest uiteenlopende situaties, uitdagende zwembaden, zee, rivier of meren te zwemmen.