Lidmaatschap

Lid worden

Het is niet mogelijk om via deze site lid te worden van de Deurnese Zwemvereniging Triton. Omdat de contributie door middel van automatische incasso wordt geïnd, is een handtekening noodzakelijk. Daarom moet een papieren inschrijfformulier ingevuld worden. Dit inschrijfformulier is te verkrijgen tijdens Tritonuren (op woensdagavond van 19.00-21.00u en de hele zaterdagochtend). Voor nieuwe waterpolo(st)ers en wedstrijdzwemmers/-sters is het inschrijfformulier soms ook via de desbetreffende commissie of trainer te verkrijgen.

Elementair

Het is verstandig om ruim voor de vierde verjaardag van uw kind hem/haar al aan te melden bij DZT'62. Hij/zij komt dan al op de wachtlijst te staan en zal, zodra hij/zij vier jaar is geworden en bovenaan de lijst staat, worden uitgenodigd deel te nemen aan de zwemlessen. Pas daarna bent u inschrijfgeld en contributie verschuldigd.

Waterpolo

Wanneer je in bezit bent van je A-diploma en redelijk tot goed kunt borstcrawlen mag je, voordat je beslist of je wilt gaan waterpoloën, een aantal keer geheel vrijblijvend meetrainen. Neem hiervoor eerst contact op met de waterpolocommissie en/of trainer.

Wedstrijdzwemmen

Heb je interesse in wedstrijdzwemmen en heb je je A- en B-diploma, dan kun je vrijblijvend een aantal keren komen meetrainen met de wedstrijdploeg. Wanneer u ouder bent dan 25 jaar kunt u vrijblijvend een aantal keren komen meetrainen met de Masters. Neem hiervoor eerst contact op met de zwemcommissie en/of trainer.

Adreswijziging

Adreswijzigingen of wanneer u van categorie verandert (bijv. elementair naar wedstrijdzwemmen) moeten ook kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie. Dat kan door het invullen van een papieren mutatieformulier dat verkrijgbaar is tijdens Triton-uren.

Opzeggen lidmaatschap

Personen die hun lidmaatschap bij DZT willen beëindigen moeten dit schriftelijk kenbaar maken bij de ledenadministratie van DZT. Afmeldingsformulieren (en tevens intrekking van de machtiging van de automatische incasso) zijn tijdens DZT-uren aan de balie verkrijgbaar.
De beëindiging van het lidmaatschap gaat altijd in aan het einde van het lopende kwartaal. Dus per 31 maart, 30 juni, 30 september of per 31 december. Is in de laatste 6 maanden van het lidmaatschap een startvergunning aangevraagd dan moeten de kosten hiervan nog worden voldaan bij de penningmeester.