Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon DZT'62

De Deurnese Zwemvereniging Triton ‘62 staat voor plezierig sporten in een veilige omgeving. Onze trainers en lesgevers waarborgen die veilige omgeving actief tijdens de trainingen. Zij treden op bij onenigheden en ongepast gedrag. Maar soms zijn er situaties of gebeurtenissen die verder gaan dan dat. Ook voor die gevallen vindt het bestuur dat er binnen de vereniging iemand moet zijn waar je je toe kunt wenden.

Rianne Maas vervult binnen DZT'62 de functie van vertrouwenspersoon. Rianne heeft werkervaring opgedaan binnen de jeugdzorg en is werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Waarvoor is de vertrouwenspersoon?
Als je een vraag of opmerking hebt op het gebied van pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon zal op een vertrouwelijke manier luisteren naar je verhaal, ervaring of hulpvraag en zal je dan hierin ondersteunen en begeleiden. Samen kijken jullie naar mogelijke oplossingen. Wat je haar vertelt is vertrouwelijk. Indien nodig wordt een incident geanonimiseerd en in grote lijnen met het bestuur besproken. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk voor een veilige vereniging.
Wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Voor wie is de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is er voor alle leden, ouders van de leden, vrijwilligers en het bestuur.

Rianne Maas E-mail: vertrouwenspersoon@dzt62.nl Telefoon: 0493-314970 Mobiel / WhatsApp: 06-23066767

Vertrouwenspunt Sport

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service bieden we de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen:

  • met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
  • voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en / of maatregelen

Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken!

Bereikbaarheid Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)
maandag t/m vrijdag 8.00–20.00 uur
WhatsApp: 06-53646928 E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl Websysteem: vertrouwenspuntsport (toegangscode: 29113)