Reacties Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beste Leden,

Wij hebben van alle politieke partijen in Deurne een reactie mogen ontvangen op onze brief wat de standpunten en acties zijn met betrekking tot de zwemvoorziening in Deurne! Vergeet niet dat jij invloed hebt op de toekomst, laat jouw stem horen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart!

Download hier de complete reacties

DOE!

Een zwemvoorziening hoort bij Deurne! Daar maakt DOE! zich hard voor. DOE beweegt!! Er moet ook gekeken worden naar efficiënter energiezuinigere nieuwbouw in combinatie met andere (sport) voorzieningen.
Lees meer...

DeurneNU

Daarbij hanteren we heel stellig en duidelijk dat DeurneNU een zwemvoorziening in Deurne wil behouden. Daarbij willen we een onderzoek starten naar de mogelijkheden van een nieuw duurzaam zwembad.
Lees meer...

VVD Deurne

LACO en de gemeente maken afspraken voor de komende vijf jaar. We verwachten daarbij dat LACO geen extra claim bij de verenigingen neerlegt. We gaan opnieuw alle varianten bekijken voor een zwemvoorziening in Deurne
Lees meer...

CDA Deurne

CDA Deurne is van mening dat de ontstane problematiek niet opgelost hoeft te worden door de zwemverenigingen en dat zij onder dezelfde gelijksoortige condities over een zwembad kunnen beschikken in de komende jaren zodat het zwemaanbod in Deurne behouden blijft.
Lees meer...

Progressief Akkoord – GroenLinks

Progressief Akkoord – GroenLinks deelt jullie zorgen. Het zwembad is een openbare voorziening die geprivatiseerd is, maar het blijft in eerste instantie een openbare voorziening. Progressief Akkoord – GroenLinks ziet als mogelijke oplossing het extra subsidiëren van de zwemverenigingen.
Lees meer...

Transparant Deurne

Als Transparant Deurne zijn wij van mening dat in huidige tijd sport (w.o. zwemmen) heel belangrijk is zowel voor jeugd als senioren. Dat mag bij ons betreft gemeenschapsgeld kosten.
Lees meer...

PvdA Deurne

Meer informatie is nodig voor een standpuntbepaling. De PvdA is geen voorstander voor een generieke steun door de gemeente aan sportverenigingen.
Lees meer...


Mocht je nog vragen hebben kun je deze stellen via werkgroep@dzt62.nl! Wij zullen de komende tijd in dialoog blijven gaan met de partijen om te zorgen dat jullie ook na de zomervakantie kunnen blijven zwemmen in Deurne!